Östersunds kommun

Östersund med på svart lista

Den ekonomiska krisen gör att många skolor tvingas till nedskärningar, och risken är stor att kvaliteten på undervisningen blir sämre, befarar Lärarnas riksförbund.

Förbundet har upprättat en så kallad svart lista över de 21 kommuner där risken är för försämringar är störst. Östersunds kommun finns med på listan, orsaken är det stora lärarvarslet som lades förra veckan. Lärarnas riksförbund kräver att en särskild kommission inrättas för att följa upp konsekvenserna av skolnedskärningarna i landet.