HJO

Skärpta krav efter dödsolycka

Nu skärper Hjo kommun säkerhetskraven för arbete där det kan finnas elektrisk fara. Detta efter en dödsolycka i fjol.

Det har nu gått snart åtta månader sedan en 26-årig kommunanställd vaktmästare i Hjo omkom när han arbetade i ett elskåp utanför Guldkrokshallen. Vaktmästaren skulle undersöka varför belysningen inte fungerade på en av fotbollsplanerna när han kom i kontakt med spänningsförande smältpatroner i elskåpet. Han fick ström genom kroppen och avled.

Elsäkerhetsverket utredde olyckan och skickade i mars ett föreläggande till kommunen. Verket krävde att Hjo kommun skulle vidta en rad åtgärder för att förbättra säkerheten.

Elskåpet utbytt
Kommunen har också arbetat för att höja säkerhetskraven, bland annat har man nu bytt ut elskåpet där olyckan inträffade.

– Elskåpen har långt innan olyckan varit föremål för att bytas ut. Just det här skåpet var olyckligt nog inte utbytt. Nu har takten på att byta ut skåpen ökats något, säger samhällsutvecklingschefen Calle Eliasson.

Säkrare nu
Skåpet där vaktmästaren jobbade vid olyckan var visserligen gammalt men godkänt. Det nya skåpet ska dock vara betydligt säkrare.

– Rent praktiskt är det så att man inte enbart kan öppna en lucka och komma åt strömförande kablar. Man måste göra ytterligare ett moment, nämligen skruva bort en skärm.

Utbildning åt alla
Alla så kallades trekantsnycklar till elskåp har återkallats för att minska risken att obehöriga har tillträde till skåpen. Samtliga vaktmästare ska utbildas och uppdateras på Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Och precis som Elsäkerhetsverket har krävt har kommunen också gjort en riskanalys och upprättat ett dokument där det framgår vilka arbeten med el som får utföras av vaktmästarna.

– Det är väl alltid så efter en olycka att man tar till sig saker som är viktigt inför framtiden för att säkerställa att det inte händer igen. Vi får lära oss av detta.

Det är säkert att arbeta med el här nu?
– Det är inte mer osäkert i Hjo än på något annat ställe. Det har det inte varit tidigare heller. Det här är en olycka som har hänt.

Stina Banck
stina.banck@sr.se