Föräldrar anmäler Säter till DO

Föräldrarna till en flicka i Säter har anmält Säters kommun till Diskrimineringsombudsmannen DO sen de ansett att dottern diskriminerats i skolan på grund av ett funktionshinder.

En anmälan gjordes till dåvarande Skolverket redan våren 2007 då flickan var i 10-årsåldern. Men först efter närmare två år beslutade nuvarande Skolinspektionen att man inte utreder diskriminering på grund av funktionshinder.

Den långa handläggningstiden har inneburit att flera av händelserna preskriberats.

Dalanytt
dalanytt@sr.se