Kalmar

Öppnande för byggen på Lindö

Det kan bli aktuellt med byggen på Lindö i Kalmar. Ön har varit skyddad mot exploatering, men det kan nu vara på väg att luckras upp.

Tidigare har ön varit skyddad mot exploatering, men det så kallade riksintresset för ön föreslås minskas till att bara gälla södra stranden. Det innebär att det på sikt kan öppna upp för byggnationer, det skriver tidningen Östran.

På Lindö finns idag bland annat ett gammalt epedimisjukhus som hyser konstnärsateljéer.

SR Kalmar
nyheter.kalmar@sr.se