blekinge

Tågresa kortas sju minuter

Nu startar arbetet med att rusta upp järnvägen mellan Karlskrona och Emmaboda.

Banverket ska ta bort 30 av 50 väguppöverfarter, så kallade plankorsningar, bygga broar och tunnlar samt byta ut dagens skarvspår till ett helsvetsat spår.

Totalt investeras 850 miljoner kronor, något som ska minska restiden mellan Karlskrona och Emmaboda med sju till tio minuter, enligt Banverkets projektledare Jan Magnusson.

Under byggtiden kommer tågtrafiken att ersättas med bussar.

I maj görs det första synliga arbetet längs järnvägen. År 2011 börjar själva byggarbetet.