Vid dagens slut lördag den 20 juni, 2009

Lördag den 20 juni, 2009

Sven Lindeberg, f d bankman i Stockholm.
Producent: Martin Dyfverman, SR Örebro.