Del 2: Hur fungerar EU?

I del 1 kunde vi höra att valdeltagandet till parlamentsvalet den 7 juni verkar bli lågt. Så för att fatta detta som vår expert Willy Silberstein menar är svårt så försöker Rickard Olsson idag bena ut frågan: Hur fungerar EU?