länet

Dubbelt så många älgolyckor

111 älgar i länet blev påkörda under första kvartalet och det är en fördubbling jämfört med samma period förra året.

Även olyckor med rådjur och vildsvin ökar, det visar siffror från Älgskadefondsföreningen.

Den enkla förklaringen till att olyckorna ökar, är att det finns fler djur nu jämfört med hur det varit tidigare.

Även i landet som helhet ökar viltolyckorna med i genomsnitt 25 procent.