Öland

Cementa påverkas inte av krisen

Trots lågkonjukturen så går det väldigt bra för cementtillverkaren Cementa på södra Öland. Produktionen av anläggningscement är i full gång och det beror främst på det planerade infrastrukturbyggandet i Sverige.

- Som det ser ut i dagsläget så har vi full produktion, vi ser ingen nedgång heller, säger platschefen Thomas Lind.

Cementa har kapacitet att producera cirka 1000 ton cement per dygn. De är relativt ensamma på den svenska marknaden med specialprodukten anläggningscement som till exempel används vid bro- och tunnelkonstruktioner.

Några av de planerade projekten som fabriken levererar cement till är infrastrukturprojekten i Stockholm som till exempel Citybanan och vägsträckan Norra Länken.

Att Cementa har så många beställningar under lågkonjukturen är något som upplevs som positivt även bland fabrikens 75 anställda.

- Självklart är det väldigt positivt och glädjande får jag lov att säga. Det går dåligt i resten av Sverige och världen, men för vår del så går det på topp helt enkelt, säger lagbasen Patrik Johansson.

Linda Viskic
linda.viskic@sr.se