Svenska för invandrare kan ge bonus

Den som studerar inom SFI, alltså svenska för invandrare, i Västerås, kan i framtiden få en bonus. Västerås stad har beslutat att ansöka hos regeringen om att bli en av femton kommuner som på försök ska införa en så kallad SFI-bonus.

Om en studerande klarar sina kurser inom en viss tid är tanken att det ska utgå en ekonomisk ersättning på mellan 6 000 och 12 000 kronor.

Målet är att öka genomströmningen inom svenska för invandrare.

Eva Kleppe
eva.kleppe@sr.se