Riksrevisionen granskar inställda brottmål

Riksrevisionen ska nu granska varför så många rättegångar i brottmål ställs in av tingsrätterna varje år. Vid Västmanlands tingsrätt ställdes 800 förhandlingar in förra året, det är en fjärdedel av alla förhandlingar i brottmål. Det visar en undersökning från nyhetsbyrån Siren, med hjälp av siffror från Domstolsverket.

Enligt undersökningen hade elva tingsrätter i landet en högre andel inställda brottmål än Västmanland 2008.

Riksrevisionen ska granska Stockholm, Göteborg och Malmö.

Totalt finns 49 tingsrätter i Sverige.