Motstånd till ny rondell i Visby

Det finns motstånd mot förslaget på en ny rondell mellan Ica Maxi och Linds växthus för att göra en infart till blivande Coop Stormarknad och avlasta Follingboväg.

- Jag tycker att man förstör lite av Visbyleden med flera utfarter par hundra meter från Romarondellen. Jag ser inte logiken, säger Patrik Lind från Växthuset Linds.

För ett år sen skickade han in ett medborgarförslag med en skiss där rondellen istället byggs i den nuvarande trevägskorsningen vid Terra Novas infart. Det skulle minska istället för att höja antalet påfarter på 70-vägen Visbyleden.

Kommunens gatuchef Ann-Sofi Lindskog säger att hon tittat på en sån variant, men att det blir för dyrt.

Hon betonar att sista ordet inte är sagt, men att kommunen anser att en rondell närmare Ica Maxi blir billigare och enklare än att lägga rondellen vid Linds.

Trots att det nu ska bli en samrådsprocess är Konsums gotländske VD Per-Åke Sandsjö ganska säker på att Vägverket godkänner rondellen.

- Det vore konstigt om inte ett års diskussioner leder fram till något slags samsyn, säger Sandsjö.