SÖRMLAND

Monica Antonsson friad av JK

Författaren Monica Antonsson, som skrivit boken Mia - Sanningen om Gömda, har inte gjort sig skyldig till brott mot tryckfrihetsförordningens anonymitetsregler. Det slår Justitiekanslern fast efter en utredning.

Pseudonymen Maria Eriksson, som är huvudperson i Liza Marklunds storsäljare Gömda och Asyl, anmälde Monica Antonsson till JK för att hon avslöjat hennes identitet i samband med flera tidningsartiklar.

Pseudonymen Maria Eriksson hade blivit lovad anonymitet när Liza Marklund skrev böckerna om henne. Böckerna har sin bakgrund i händelser som utspelats i Oxelösund.

Men JK anser att det saknas stöd för att styrka brott och lägger därför ned förundersökningen.