borås

Livsgnistan borta efter sex år

Migrationsverket ska på nytt utreda de drygt 300 fall med människor som ska avvisas till Eritrea. En av dem är Tecle Beyenn i Borås som kom från Eritrea för sex år sedan efter att ha flytt militärtjänstgöring.

Migrationsverket ska utreda fallen med människor som ska avvisas till Eritra, eftersom man har man fått signaler kring rättsystemet i Eritrea som gör att man vill gå igenom fallen igen.

Vi har tidigare berättat om Tecle Beyenn i Borås som kom från Eritrea för 6 år sedan efter att ha flytt militärtjänstgöring. Han har pendlat mellan hopp och förtvivlan i snart 6 år och sedan förra våren har han väntat på att avvisas till Eritrea efter att ha överklagat in i det sista.

Men informationen om migrationsverkets vändning när det gäller avvisninigar till Eritrea har inte nått honom när vi träffar honom och han känner inget hopp alls, trots att fallen ska utredas på nytt.

Tekle Beyenne har nu varit i Sverige i sex år och hela tiden svävat i ovisshet om vad som ska hända med honom. När Radio Sjuhärad först träffade honom i början av 2008 i väntan på avvisning, var han i Migrationsverkets förvar i Kållered. Sedan fick han en så kallad inhibition och hans avvisning sköts upp och han trodde han skulle få asyl.

Men förra våren hävdes beslutet om inhibition och sen dess har han svävat i ovisshet varje dag, säger han. Och han har idag ingen aning om hans fall är ett av de 300 fall av eritreaner som fått avslag som nu ska utredas igen av migraitionsverket.

– Jag har svårt att få kontakt med både migrationsverk och advokaten, säger han.

Men bagaget är packat och han väntar på att en dag bli hämtad för att skickas till Eritrea. För han gömmer sig inte och något hopp om något annat känner han inte.

Men han känner en ilska över att nästan samtliga, 9 av 10 som idag söker asyl från Eritrea får stanna i Sverige. När Tecle sökte var det det motsatta, och han kan inte förstå varför han behandlas annorlunda eftersom han känner att han har samma asylskäl som de som kommer idag, dvs att han flytt från Eritrea och militärtjänstgöring.

Tecle Beyenn har både fysiska och psykiska problem efter 6 år av ovisshet i Sverige. Tidigare har han fått hjälp med medicin från bland annat svenska kyrkan.

– Men nu vill jag inte ha någon mer hjälp från någon, säger han. Livslusten har försvunnit och jag väntar på att få dö.

Sofia Boo
sofia.boo@sr.se