Stor ökning av viltolyckor

Antalet viltolyckor i Västra Götalands län har ökat med 42 procent under första kvartalet jämfört med samma period förra året. Det visar statistik från Älgskadefondsföreningen.

Vildsvinsolyckor ökade mest med 114 procent. Men absolut vanligast är rådjursolyckorna.

1 197 olyckor med rådjur har inträffat i länet hittills i år. Det är en ökning med 46 procent jämfört med förra året.

I riket som helhet ökade antalet viltolyckor med 25 procent under årets första tre månader. Älgarna står för den största ökningen och orsaken tros vara en ökad älgstam.

Älgskadefondsföreningen befarar att om utvecklingen håller i sig kommer 2009 bli det värsta året någonsin vad gäller viltolyckor.