Monsanto förlorar viktig GMO process mot tyska staten

Biokemiföretaget Monsanto har förlorat en viktig strid i tysk domstol om GMO-majs. Det skriver.

Och miljöpartiets
om hur svenska politiker röstar om GMO i EU.

Det var när den tyska jordbruksministern Ilse Aigner i mitten av april införde en förordning som satte stopp för odlingen av majsen Mon 810, som Monsanto valde att gå till domstol.

Ilse Aigner byggde sitt beslut på studier som skulle tyda på att det gift som Mon810 producerar för att hålla skadeinsekter på avstånd, också skadar fjärilar, nyckelpigor och organismer i jorden. Studier som  avvisats av den europeiska livsmedelsmyndigheten Efsa.

Monsanto ville få prövat om den tyska förordningen stred mot lagen. De önskade dessutom en snabb granskning, eftersom odlingssäsongen för majs stod för dörren. Men nu har den tyska förvaltningsdomstolen i staden Brunswick slagit fast att ministerns beslut följer tysk lag. Det tyska förbudet mot GMO-majsen ligger därmed fast.

Den finlanssvenska har en gedigen GMO- bevakning. Deras tysklandskorrespondent, Peter Karlberg, skriver i en kommentar att Tysklands omkring 3.600 jordbrukare som hade planerat att så Mon810 denna säsong måste nu snabbt ändra sina planer