LANDET/LÄNET

Kritik mot ny gymnasiereform avfärdas

Lärare och elever på Palmcrantzskolan i Östersund har reagerat mot den föreslagna gymnasiereform, som bland annat innebär en halvering av antalets samhällstimmar på gymnasiets yrkesprogram.

Men länets moderate riksdagsman Ola Sundell tror inte att det kommer att påverka eleverna negativt

- Jag känner ingen oro över detta, utan tycker att man stärker kunskapen om hur vårt samhälle fungerar idag genom att även lära sig mer om hur det fungerade förut, säger han.

Den nya gymnasieskolan ska enligt utbildningsminister Jan Björklund bli en renässans för yrkesutbildningarna. Han menar att yrkesutbilningarnas status måste höjas, och poängterar att det är fel att tro att samhället skulle bli bättre om alla skulle studera för att bli akademiker.

Ola Sundell tror också att reformen framförallt kommer att stärka yrkeselevernas framtid på arbetsmarknaden, oavsett att fördelningen av de teoretisk ämnena ändras.

- Naturligtvis så är det en fråga om kompromisser. Man har ett visst antal poäng att fördela, och ska man vässa yrkesutbildningarna - alltså skärpa inriktningen och vässa kompetensen inom det yrkesspecifika området då är det självklart att det är något ämne som måste minskas.

Men samhällslärare på Palmcrantzskolan i Östersund menar att det är en demokratifråga att alla elever får en grundläggande utbildning i hur samhället fungerar, och får medhåll av eleverna själva.

- Jag tycker inte att det är särskilt bra, för man får reda på ganska mycket om hur landet funkar på samhällskunskapen, saker som jag inte visste om innan, säger Caroline Fahlén som läser sista året på Hantverksprogrammet i Östersund.

Men Ola Sundell tycker att det är svårt att väga värdet av ett ämne mot ett annat.

- Det blir en sorts ”pest eller kolera”-diskussion. Jag känner personligen att det är viktigt att ha en viss kännedom om det historiska förloppet, för att kunna förklara samhällsförändringar idag.