Lycksele lasarett får magnetkamera

Från och med i höst slipper patienter från Södra Lappland åka till Umeå och Skellefteå för undersökning med magnetröntgen. Fler magnetkameror i länet gör också att väntetiderna kan minska.

Snart kommer länets tre sjukhus att vara utrustade med MR-kamera som gör det möjligt att att ställa diagnoser av sjukdomar i hjärna, ryggmärg samt diskbråck och tumörer i skelett och muskulatur. För patienter från Södra Lappland kommer det att bli lättare att få en snabb undersökning och resan blir kortare:
– Det finns egentligen inte förbindelser att fara från många ställen i inlandet över två dagar knappt. Med avstånden som finns så är det en stor stor skillnad att bara behöva fara till Lycksele och inte ända ner till kusten, säger Åke Stenberg, avdelningschef på Lycksele lasarett.

Forskningskamera till Umeå
Investeringen i en MR-kamera i Lycksele är på 12 miljoner kronor och utöver det så ska röntgensköterskor och läkare anställas. I oktober 2009 tror Åke Stenberg att MR-kameran ska stå på sin plats på Lycksele lasarett. Utöver magnetröntgenkameran i Lycksele kommer en forskningskamera installeras i Umeå. För de patienter som idag väntar på en undersökning och där väntan kan vara lång så kommer väntetiden att minska, säger Åke Stenberg:
– Vår förhoppning är att vi ska komma till en situation där väntetiden inte överstiger tre månader, vilket är målsättningen.

Kortare väntetid
I dag är väntetiden på Universitetssjukhuset i Umeå över 13 veckor och något kortare vid Skellefteå lasarett, 5 till 8 veckor.
För att minska väntetiden för patienter så har Västerbottens läns landsting ett avtal med sjukhuset i Örnsköldsvik och dit skickas några patienter i veckan för MR-undersökning.

Inga Korsbäck
inga.korsback@sr.se