Miljö- och hälsas arbetsutskott

Miljönämnd säger nej till gasledning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott vill att regeringen säger nej till det omstridda gasledningsprojektet Nord Stream.

Den tjänsteman som läst Nord Streams ansökan skriver att projektet inte hotar den gotländska miljön - vare sig genom buller, störning av djurlivet, grumlat vatten, undervattensminor, kollisionsrisker eller läckor.

Men de tre politikerna i miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott avstyrker vid en samlad bedömning ändå ansökan, och skriver att EU borde satsa på förnyelsebara energikällor istället.

I slutet av maj bestämmer kommunstyrelsen Gotlands slutgiltiga svar till regeringen, som lyssnar till en mängd remissinstanser innan den i höst väntas fatta beslut om Nord Streams ansökan att få börja lägga rörledningarna nästa år.