Sundsvall

DUNK-projektet på export

Sundsvallsmodellen DUNK, som står för droger, ungdom, nätverk och kunskap, sprider sig. Uppsala har utvecklat en liknade verksamhet och nu har Söderhamn sökt pengar från Socialstyrelsen för att starta.