SKÅNE

Satsning mot organiserad brottslighet

30 extra poliser ska bekämpa den organiserade brottsligheten i Skåne från och med sista juni.

På så sätt hoppas man kunna göra det resurskrävande arbetet effektivare berättar Charlotta Göransson, biträdande chef på länskriminalavdelningen i Skåne.

– Nu får vi 30 personer som är öronmärkta till den här typen av verksamhet i Skåne.

Man har länge provat att hämta in poliser från den ordinarie verksamheten, men det tar tid att få loss dem. Deras ordinarie chefer har varit måna om att de ska återvända ganska snabbt. Det har varit ett problem, som nu ska lösas genom den nya satsningen.

I höst startar polisen nio stycken aktionsgrupper i Sverige som bara ska arbeta med brott som begås av yrkeskriminella. 200 extra poliser kommer att anställas, 30 av dem kommer att placeras i Skåne.

– Just nu pågår rekryteringen. Vi har fått ungefär 150 ansökningar till de här tjänsterna, säger Charlotta Göransson.

I Skåne är den organiserade brottsligheten utbredd. Polisen har länge jobbat med att bekämpa den, och man tycker att man har nått resultat. Förra året grep Skånepolisen fler tungt kriminella än man gjort under många år.

Den aktionsgrupp som nu bildas tar inte över arbetet som påbörjats. Det kommer Skånepolisen att jobba med som vanligt. Gruppen kommer i stället att vara en extra resurs som kommer att jobba med satsningar mot speciella brottskategorier som bestäms av polisens nationella operativa råd.