Elbilar är effektivare än etanolbilar

Att köra bil på el är långt mer effektivt än att köra på etanol. En jämförelse i den vetenskapliga tidskriften Science visar att elen är helt överlägsen. Att köra på el är både mer effektivt och bättre för klimatet.

– Den här jämförelsen pekar på att elsystem är ett effektivt framdrivningssätt för fordon, säger Anders Lewald, ansvarig för frågor kring nya bilbränslen på Energimyndigheten. 

Forskarna har jämfört hur långt man kan köra en bil om man använder el eller etanol som producerats av grödor som vuxit på en hektar mark.    

I det ena fallet kan man sedan tillverka el i ett kraftverk och ladda ett bilbatteri med det. 

I det andra fallet tillverkar man etanol av grödorna, och kör bilen på det. 

Reultatet visar att elbilen är långt mer effektiv. Den kör mer än 80 procent längre sträcka, utifrån samma mängd odlad gröda. Det gäller oavsett om elen eller etanolen gjorts på majs, energigräs eller cellulosa. Dessutom är eldriften bättre för klimatet, enligt studien. 

– Det är inte förvånande. El är ett mycket effektivare sätt att driva en bil på eftersom all energi i elen går till hjulen. Har man etanol så är det ju en förbränningsmotor, och då går bara 20-25 procent av energin till hjulen, säger Sven Kullander, ordförande för Kungliga Vetenskapsakademins energiutskott. 

Forskarna bakom studien i Science anser att den mark som det odlas energigrödor på måste användas så effektivt som möjligt, och då tycks eldrift vara ett bra alternativ. Produktionen av etanol har ju fått kritik för att tränga undan odling av mat.     

Men etanolen kommer ändå att behövas ett bra tag framöver, anser flera svenska experter som Ekot har talat med. Elbilar är fortfarande för dyra och batterierna har inte den kapacitet och livslängd som behövs.

Risken finns att alltför stora förhoppningar ställs till elbilarna, säger Jonas Åkerman, som forskar om transporternas miljöpåverkan på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 

– För ett par, tre år sedan såg man etanol som den stora lösningen på transportsektorns problem. Idag, efter ett par års diskussion, vet vi att det finns väldigt mycket problem med etanol. 

– Men nu tror man sig istället se el som lösningen på transportsektorns problem. Det är antagligen en del av lösningen på lång sikt men det är inte hela lösningen. Dessutom kommer den inte så fort som vi tror, säger Jonas Åkerman på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 

Mona Hambraeus
mona.hambraeus@sr.se