SKÅNE

Hälsovalet lägger ner utbildningsenhet

Reaktionerna på att den enhet i Region Skåne som skött utbildning för personal och samordnat allmän- och specialisttjänstgöring för läkare i primärvården lagts ner med kort varsel har varit starka. I och med starten av Hälsovalet försvann enheten. 

– Jag känner mig bestört. Den här verksamheten var uppskattad och har tagit nio år att bygga upp, säger Christina Nerbrand, chef för FoUU Primärvård som avdelningen heter.

FoUU anordnade förra året 3 700 utbildningsdagar för personal i primärvården. Dessutom har man ansvarat för alla högskolestudenter och allmän- och specialisttjänstgörande läkare på vårdcentralerna.

På enheten trodde man fram till mindre än en vecka före starten av Hälsovalet att den bara skulle flyttas över till hälsovalskontoret, men istället lades den ner.

När man pratar med hälso- och sjukvårdsledningen i Region Skåne är det svårt att reda ut turerna. Man hänvisar till ett beslut från 2005 om att enheten skulle avvecklas och nu passar man på i och med Hälsovalet. Men man gör det innan det är klart vem som ska ta hand om de uppgifter som FoUU-enheten sköter i dag.

– Här är många bitar som ska flätas samman, Vi arbetar på det. Den här frågan organiseras just nu, säger Catharina Blixen-Finecke (M) ordförande i vårdproduktionsberedningen i Region Skåne.

Enligt Catharina Blixen-Finecke kommer ansvaret för utbildningsplatser i framtiden att ligga på hälsovalskontoret. De flesta i personalen på FoUU-enheten har grundanställningar i primärvården att gå tillbaka till, men fem personer väntar nu på omplacering.

– Det är synd att avdelningen försvinner flera här har jobbat med Hälsovalet. Vi hade kunnat följa upp vården, om vi hade fått fortsätta, säger Christina Nerbrand.