Höjd skatt möjlig väg

Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Hedberg är övertygad om att höjda skatter är fel väg att gå för att komma till rätta med kommunens ekonomi i Uppsala. Men alla i alliansen är inte lika övertygade som han.

Idag kommer alliansen att föra fram sitt förslag på hur kommunens pengar ska fördelas på olika verksamheter det kommande året 2010. Redan i förra veckan gav man i en presskonferens en liten vink om vad som troligtvis kommer att hända. Moderaten Gunnar Hedberg, kommunstyrelsens ordförande berättade då att man precis som i år även nästa år måste spara och att personalen måste minska ännu mer.

De dystra ekonomiska prognoser som presenterats under våren om minskade skatteintäkter har kommit på löpande band och idagsläget har Uppsala förlorat en halv miljard kronor i skatteintäkter sen förra årets budget. Men att höja skatten är ändå inte aktuellt för Gunnar Hedberg som i april fick frågan av Upplandsnytt.

- Nej, det tror jag inte. Det är ju att överlasta kostnaderna som uppstår på medborgarna, sade Gunnar Hedberg då.

Men alla i alliansen har inte samma övertygande åsikt i skattefrågan som Gunnar Hedberg. Det kan Upplandsnytt konstatera efter att ha varit kontakt med flera allianspolitiker. Någon nämner till exempel att det kan vara bra för att säkra kärnverksamheterna och en annan förklarar sin tanke på skatthöjning med att viss verksamhet redan idag har en uttalad ambitionssänkning som påverkar de svaga i samhället.

Alla de politiker som Upplandsnytt varit i kontakt med vill ändå poängtera att de stödjer alliansens gemensamma ställningstagande om en oförändrad skattesats 2010 och tror desstuom att kommunen har en del verksamhet kvar att effektivisera. Men samtidigt finns det en oro för hur kvalitén i till exempel skola, vård och omsorg då kommer att påverkas.

Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se