Fritidsgårdar lockar främst pojkar

Det är fler pojkar än flickor som går på fritidsgårdar i Kalmar kommun enligt en kartläggning som Kultur- och fritidsförvaltningen gjort. 

Att går till fritidsgården är olika attraktivt beroende på om man är pojke eller flicka i varje fall enligt en kartläggning som gjorts i Kalmar.

På Funkabo fritidsgård i Kalmar är knappt en tredjedel av besökarna flickor, och en av anledningarna till det hela kan vara att det finns fler aktiviteter för pojkar.

- Biljard och sånt där, det spelar inte tjejer så jättemycket, säger Julia Urbancic, tolv år, som besöker fritidsgården ibland.

Det är även fler män än kvinnor som arbetar på Kalmar kommuns fritidsgårdar, och på Funkabo fritidsgård är det bara en kvinna på fem anställda. Fritidsledaren Johan Hjulström tror att det kan vara en av orsakerna till att det är färre flickor än pojkar som besöker fritidsgården.

Edina Hrustic
nyheter.kalmar@sr.se