Fel med lantbruksbidrag

Mer än fyra av tio lantbrukare i Halland som sökt ekonomiskt stöd för sin mark har tagit med åkrar och betesmarker som det enligt reglerna inte går att få stöd för.

En riksomfattande inventering med hjälp av flygfoton som Jordbruksverket har gjort har hittat 26 000 lantbrukare som tagit med mark som man inte kan få stöd för i sina ansökningar.

Av dessa fanns 1 400 i Halland. Totalt sökte 4 000 lantbrukare i länet det här så kallade SAM-stödet, det vill säga en samordnad ansökan av flera olika sorters arealersättning som en lantbrukare kan få.

Följden av att ha sökt för alltför stora arealer kan bli att stödet minskas kraftigt. Har felet funnits också tidigare år kan lantbrukaren bli tvungen att betala tillbaka pengar. Jordbruksverket påminner därför om att det går att ändra ansökan. Senast den 15 juni ska en sådan ändring vara inne.