västerås

Lärare var hårdhänt - Västerås stad krävs på skadestånd

Barn- och elevombudet Lars Arrhenius kräver skadestånd av Västerås stad.

Bakgrunden är att en lärare tog till våld när hon ville ha ut en pojke ur klassrummet.

Händelsen ägde rum på Ekbergaskolan hösten 2007, när pojken gick i femte klass.

Läraren tyckte att pojken var stökig, och bad honom flera gånger att lämna klassrummet.

Men han vägrade, eftersom han kände sig oskyldigt anklagad.

När läraren sa att hon skulle bära ut honom grabbade pojken tag i fönsterbrädan.

Läraren försökte då bända loss hans händer, och dragkampen slutade inte förrän läraren gått iväg för att hämta hjälp.

Pojken fick skrapmärken på händerna.

Det kan vara motiverat att visa ut en stökig elev, men aldrig att ta till våld, menar Barn- och elevombudet Lars Arrhenius.

Därför kräver han Västerås stad på 10 000 kronor i skadestånd för pojkens räkning.

Elisabeth Adolfsson
elisabeth.adolfsson@sr.se