Östersund

Släckta gatlampor - en fälla för synskadade

Synskadade personer kommer att få det svårare nu när Östersunds kommun har beslutat att släcka ner gatubelysningen på flera ställen i Östersund.

2010 är det tänkt att alla offentliga platser ska vara tillgängliga för alla, men efter kommunens beslut försvåras i stället situationen för just synskadade.

Göte Murén, ordförande för miljö- och samhällsnämnden, säger till SR Jämtland att problemet för de synskadade inte är något som nämnden har diskuterat, men uppstår problem kommer de att se över beslutet.

Arne Bellstad har en synskada, och han menar att mörkret kommer att försvåra hans och andras situation när man vill ge sig ut sent på kvällarna.

- I mörker finns det många hinder för en synskadad. Trottoarkanter, olika nivåer och ojämnheter i gatan finns som en ständig riskfaktor som man måste ta hänsyn till och den blir kraftigt förstorad om man släcker ner allting, säger Arne Bellstad till SR Jämtland.