Barn skadas ofta i lantbruket

Varje år skadas många barn inom lantbruket hemma på gården, en del så allvarligt att dom omkommer. Man pratar ofta om bondens farliga yrke, men glömmer bort barnen på gården. Och detta vill LRF Ordförande i Gothem Jessica Hermansson ändra på.