Sundbyberg

Ombildningsstopp i Förvaltaren

Sundbybergs kommunala bostadsbolag Förvaltaren stoppar nu ombildningen av 250 hyreslägenheter till bostadsrätter - efter larm från boende om fusk vid omröstningen då ombildningen klubbades igenom.

Enligt Hyresgästföreningen i Stockholm så hade fem personer olagligt folkbokfört sig på adressen trots att de hyrde ut sina lägenheter i andra hand och inte bodde där. Alltså borde de inte haft rösträtt.

Sedan beslutet om ombildning har flera lägenheter stått tomma i huset, trots 6 000 sökande i Förvaltarens bostadskö. Dessa lägenheter erbjuds nu till kön.