Mönsterås

Hemmet får kritik från fler håll

Hvb-hemmet Carl Bobergsgården i Mönsterås, som kritiseras för bristande säkerhet och tillsyn av en 13-årig flicka som tog livet av sig förra året, har fått ytterligare kritik och anmälningar.

Länsstyrelsen pekade på brister redan innan självmordet och efteråt har händelsen anmälts av bland annat Linköpings kommun. Jens Samuelsson är chef för barn och familjeavdelningen.

- Vi sr ju så allvarligt på det här så det är ju vi som gjort en anmälan till länsstyrelsen på det här, säger han.

Anmälts av annan kommun i länet
Utöver Linköpings kommun har också en kommun här i länet, som en av de aktuella pojkarna kommer ifrån, anmält hvb-hemmet. Pojken behandlades på Carl Bobergs Gården för sin aggressivitet. Hemkommunens socialnämnd undrar nu varför de inte blev underrättade om händelserna när flickan blev slagen och trackasserad.

Lännstyrelsen i Kalmar län har också vid ett flertal tillfällen innan händelsen med flickan riktat kritik mot Carl Bobergs Gården. Exempelvis påpekades vid en inspektion den 19 mars 2008, bara veckor innan självmordet, att hemmet saknade viktiga uppgifter i behandlingsplanerna och saknade skriftliga rutiner för hantering av klagomål. Det påpekades också vikten av att personalen måste få extert stöd från någon som inte jobbade på hemmet.

Anders Nyberg och Tobias Sandblad
anders.nyberg@sr.se
tobias.sandblad@sr.se

7 maj 2009
7 maj 2009