Skärpta krav på behandlingshem

Tillsynen av behandlingshem ska att bli tätare och mer noggrann, det säger kristdemokratiska folkhälsoministern Maria Larsson från Gnosjö.

De senaste uppmärksammade fallen med unga flickor som farit illa när de funnits på behandlingshem gör nu att staten ställer ökade krav på hemmen.

Beslut om skärpta regler väntas sättas in från och med nästa år, detta enligt SVT.