VETANDETS VÄRLD, FRE 6 MAJ

Hur uppstod människans moralkänsla?

Vi människor ser oss ofta som de enda moraliska djuren. Men kan det vara så att även schimpanser, och rentav hundar, har en känsla för rätt och fel? Möt apforskaren Frans de Waal och antropologen Christopher Boehm.

Många djur verkar ha en inbyggd känsla för moral, för vilket beteende som är rätt eller fel. Men frågar är hur sådana uppfattningar uppstod. Vilka drivkrafter i evolutionen kan ha format vår känsla för hur vi bör och inte bör bete oss?

Likheter med andra djur
Frågan om moralens ursprung har länge fascinerat Frans de Waal, psykolog och primatforskare vid bland annat Emory University. I sin forskning på apor har han kunnat upptäcka många likheter mellan människors och andra däggdjurs beteende. Schimpanser håller om och tröstar kamrater som slagit sig, kapucinerapor reagerar med ilska när de blir orättvist behandlade.

En gripande film från Santiago i Chile visar hur en hund riskerar sitt eget liv för att hjälpa en annan hund som skadats på en motorväg.

Vad var det som fick hunden att bete sig så självuppoffrande? Enligt Frans de Waal kan det bero på en förmåga till empati som finns hos alla sociala djur.

Jakt ledde till samarbete
Vi har alltså många likheter med andra däggdjur när det gäller moraliskt beteende. Men vi skiljer oss också från andra apor på viktiga punkter. Antropologen Christopher Boehm menar att nyckeln till moralens uteckling hos människan var att vi började jaga stora bytesdjur. Det kan ha tvingat fram ett samhälle där samarbete gynnades, och där man inte behövde ta till våld för att straffa de som bröt mot gruppens normer.

Jon Torkelsson
jon.torkelsson@sr.se