Gotland förebild på C-stämma

Under den pågående Centerstämman i Örebro lyftes Gotlands kommun fram som ett gott exempel på en kommun där kommuninvånarna fått ökad valfrihet.

Det gäller till exempel möjligheten att välja läkare och barnomsorg.

Gotlandscentern har sex ombud på stämman i Örebro.
Det är Eva Nypelius, Björn Larsson, Ann-Christin Wallin, PO Jacobsson, Stefan Nypelius och Pär Stenegärd.