Hylte

Långarydssläkten slår nytt rekord

Långarydssläkten som världens största kartlagda släkt fortsätter att växa. Släktträdet med ursprung i Långaryd har det senaste året utökats med 37 000 personer.


Den stora Långarydssläkten omfattar omkring 186 000 personer och spänner över 15 generationer. Bara under senaste året har släktforskarna hittat 37 000 nya släktingar utspridda över hela världen.

1 procent av Sveriges befolkning kan spåra sitt ursprung till länsmannen Anders Jönsson och hans hustru Ingrid Nilsdotter från Långaryd i Västbo socken.

Flest ättlingar bor i Hylte kommun där Långaryd ligger och näst mest bor i Gislaveds kommun där var sjätte kommuninvånare tillhör långarydssläkten.