Fallet Carolin

"Man kan inte döda en som redan är död"

Försvarsadvokat Leif Silbersky vill att den 51-årige man som i tingsrätten dömdes för mord på Carolin Stenvall ska få genomgå helt nya förhör i hovrätten. Anledningen är att man bland annat hävdar att Carolin Stenvall kan ha varit hjärndöd när hon blev beskjuten. Det framkommer i den motivering som idag lämnades in till hovrätten om varför 51-åringen ska få genomgå nya förhör, vilket också innebär att tingsrättsförhandlingarna helt görs om.

I onsdags kom Socialstyrelsens rättsliga råd med sitt yttrande till hovrätten om rättsläkarens slutsatser vid tingsrättsförhandlingarna. Där fastställdes att skotten mot Carolin fälldes när hon var vid liv eller i direkt anslutning till döden inträffade.

I dag så fick hovrätten ta emot motiveringen om varför det ska bli omförhör med den 51-åring som dömts för mord på Carolin Stenvall. Omförhör innebär att tingsrättsförhandlingarna görs om helt.

Bland annat menar försvarsadvokat Leif Silbersky att hans klient inte kunnat ge tillräckligt utförliga svar i tingsrätten, eftersom hans psykiska tillstånd var mycket sämre då än vad det är nu.

– Idag har han en helt annan psykisk stabilitet och därför kan han mer detaljrikt ange vad som har hänt och vad som inte har hänt under den aktuella tiden, säger Leif Silbersky.

Leif Silbersky har också åberopat vittnesförhör med docenten Peter Krantz på rättsmedicinalverket i Lund, som var den som skrev under yttrandet från Socialstyrelsens rättsliga råd.

Han har åberopats som vittne med bevistemat att Carolin Stenvall kan ha varit hjärndöd när hon blev beskjuten. Enligt Leif Silbersky kan det också få stor betydelse för argumentationen i hovrätten.

– Vi har bara ett dödsbegrepp i Sverige sedan den 1 januari 1988, och det är hjärndödsbegreppet. Om man inte kan utesluta att hon var död när han sköt, då kan han aldrig dömas för mord eller dråp. Man kan inte döda en redan död människa, säger han.

Sara Sällström, SR Norrbotten
sara.sallstrom@sr.se