Tierp och Älvkarleby välkomnar flyktingar

Tierp och Älvkarleby är två av 22 kommuner som anmält intresse att bli inflyttningskommuner.

Sedan Migrationsverket drog igång den organiserade vidareflyttningen av flyktingar under förra året har två personer valt att flytta till Tierp och en person till Älvkarleby.

Sammanlagt 125 flyktingar har flyttat från de största flyktingmottagarkommunerna, som Stockholm, Södertälje och Göteborg. Mest lockade Sundsvall - dit flyttade 22 personer. Syftet med den organiserade vidareflyttningen är att förbättra möjligheterna för dessa personer att hitta arbete.