Effektivt foder skadar grisarnas magar

Hälften av alla svenska grisar har skador i magsäcken. Trots att det är välkänt att finfördelat foder kan ge grisarna sådana skador, väljer många bönder det fodret eftersom det gör att grisarna växer mer.

– Drygt 50 procent av grisarna hade någon form av skador i sin magsäck, och 12 procent av grisarna hade magsår som man kan betrakta som mer allvarliga, säger Katarina Karlsson, veterinär på djurhälsovården i Falkenberg.

Varannan gris hinner alltså under sitt sex månader långa liv få skador i magsäcken. Trots att det är välkänt att finfördelat, eller pelleterat, foder kan orsaka dessa skador, fortsätter många bönder att ge det till grisarna.

– Det är för att grisarna ska kunna utnyttja fodret bättre, att man får en bra tillväxt. Man ökar foderomvandlingsförmågan hos grisen, säger veterinär Katarina Karlsson.

Foderomvandlingsförmågan?

– Ja, det vill säga att de kan växa mer på mindre foder.

Så det är ett effektivt foder?

– Ja, det är ett effektivt foder, säger Katarina Karlsson, veterinär på djurhälsovården i Falkenberg.

Dessa grisar kommer aldrig att få gå ut och böka i jorden. Med några få undantag föds svenska grisar upp inomhus. Luften är ofta så dålig att nästan var tionde gris som föds upp inomhus har hunnit få lungsäcksinflammation innan de skickas till slakt vid sex månaders ålder. .

På Scan, som är Sveriges största leverantör av griskött, anser man att djuren tas väl omhand.

– Vi har en väldigt bra djuromsorg i Sverige, och den ska vi vara stolta över, säger Margareta Thorgren, informationsdirektör på Scan

Men enligt en enkät som Ekot och Studio Ett har gjort visar att de finns stora brister i den svenska djuromsorgen när det gäller grisar. Enligt en enkät som Ekot skickat till kommunernas djurskyddsinspektörer, hade fyra av tio kontrollerade grisgårdar lagstridiga brister i djurskyddet. Exempel på brister är vanvård, dålig luft och för små lokaler.

Daniel Öhman
daniel.ohman@sr.se

Research Victoria Gaunitz
victoria.gaunitz@sr.se