Grisar skållades levande på slakteri

Fyra svenska storskaliga slakterier hade så allvarliga brister i sina rutiner att grisar blev skållade levande förra året. Det visar en granskning av dokument från Livsmedelsverket.

En anledning kan vara att stressen på slakterierna ökat efter att man ökat produktionen sedan flera slakterier lagts ned.

– Det är nog lätt att förstå att bli kokt levande är nog inte det man vill uppleva, säger veterinär Christer Lindberg som upptäckte två av fallen då grisar vaknade i skållkaret.

Det var i slutet på juni som en gris började röra på sig och låta i skållkaret här på Nyhlén och Hugossons slakteri i Luleå. Slaktarna hade missat att avliva grisen.

Eftersom de dessutom lastat in för många grisar i hissen där grisarna sövs ner hade bedövningen inte tagit ordentligt och grisen vaknade i skållkaret.

Slakteriet ägs av Scan tillsammans med entrepenören Michael Hugosson som också är slakteriets vd.

– Det får inte hända. Det får bara aldrig hända, säger Michael Hugosson.

Varför får det inte hända?

– Det är fel mot djurens rätt. De har en rättighet att avlivas på rätt sätt och då är det vi som bestämmer som ska se till att det inte händer, säger Michael Hugosson.

Men trots en skarpt tillsägelse från Livsmedelsverkets veterinär Christer Lindberg ändrades inte rutinerna och redan nästa vecka upptäckte han att ännu en gris hamnat levande i skållkaret.

Nu anmälde han händelserna till kommunen men ändå fortsatte personalen att lasta in för många grisar i bedövningshissen i minst tre veckor. I dag är Christer Lindberg mycket kritisk.

– När sådant här händer så är det sådant som bör rättas till nu, säger Christer Lindberg.

Vd Michael Hugosson har ingen ursäkt. Efter att Scan lagt ner sitt slakteri i Skellefteå ökade pressen på slakteriet i Luleå. Det var helt enkelt svårt att hinna slakta de grisar man åtagit sig att slakta utan att slarva.

– Det ska aldrig gå ut över djurens välfärd men risken är att det gör det när vi ligger så tight som vi gjorde. Slaktarna gör bara sitt jobb. De utför ett jobb, sedan att de måste snedda lite grann så finns risken att de gör det men det är vi som är ansvariga. Det är vi som ska se till att de inte behöver snedda i kurvorna. Det har vi bevisligen inte gjort, säger Michael Hugosson.

Ekots granskning visar att liknade incidenter även inträffat på tre andra slakterier i Visby, Rättvik och Kristianstad, alla helt eller delvis ägda av Scan. På två av dem, i Rättvik och Kristianstad skedde olyckorna strax efter att det att produktionen ökades, precis som i Luleå.

– När det gäller ökad effektivitet på våra slakterier så får det aldrig innebära en försämrad djuromsorg. Det är jätteviktigt, säger Margaretha Thorgren, informationsdirektör på Scan.

Michael Hugosson är övertygad om att det är just effektiviseringarna och det ökade tempot som är orsaken till olyckorna.

– Jag tror att det beror på att man ökar tempot, slaktarna känner att det har ett ansvar över det. Det är naturligtvis jag som vd som har det yttersta ansvaret men de känner stressen att hinna. Så det är ett jättetydligt samband, säger Michael Hugosson.

Daniel Öhman
daniel.ohman@sr.se