Studio Ett

Skållade grisar

Fyra svenska storskaliga slakterier hade så allvarliga brister i sina rutiner att grisar blev skållade levande förra året. Det visar en granskning av dokument från Livsmedelsverket. En anledning kan vara att stressen på slakterierna har ökat efter att man ökat produktionen sedan flera slakterier lagts ned. Reportage av Daniel Öhman