SVERIGE

Mer betalt för björkmassaved

Mellanskogs medlemmar får mer betalt för björkmassaved. Det är nya avtal med biobränsleföretag som gör att priset kan höjas med 40 kronor till 290 kronor per fastkubikmeter under bark, ett handelsmått för massaved.