Utbidlning

Höglind utesluter inte skattehöjning

Lärarna på Herrestadsskolan i Uddevalla är frustrerade över att de inte kan planera sin verksamhet då de ännu inte vet vilka besparingar som kommer göras. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mikael Höglind säger att besked kan komma den 20 maj.

Mikael Höglind säger att han förstår lärarna frustration och att barn- och utbildning gör allt man kan för att komma fram till en lösning.

Kritiken från lärarna handlar bland annat att man inte har någon budget att hålla sig efter, men det finns en budget menar Höglind.

– Det finns en budget sedan i december som man har att jobba efter, sedan har vår förvaltningschef gått ut med en del inriktningsbeslut om att det är viktigt att spara pengar redan nu.

Lärarna upplever också att målkraven blir allt hårdare men resurserna mindre, och redan i dag lever man inte upp till de krav som Skolinspektionen ställer. Och Höglind sticker inte under stolen med att det kommer nog kommer bli tufft framöver.

– Vi gör vad vi kan för att få så mycket resurser till skolan som möjligt. Det sista vi i barn- och utbildningsnämnden vill spara på är de lärare som vi har i kommunen, för de har ett jättetufft jobb och behöver allt stöd de kan få.

Därför ska man spara på andra saker än tjänster i första hand, till exempel lokaler. Och kristdemokraten Höglind utesluter inte helt att det kan bli tal om skattehöjningar.

– Som ansvariga politiker måste vi fråga oss om vi använder de pengar vi har rätt först, och när vi ser att alla pengar vi får in inte räcker till då kan det mycket väl vara ett alternativ.

Anders Ekwing 
anders.ekwing@sr.se
0522-67 00 25