ETER FREDAG 8 MAJ

Många skolor saknar eget bibliotek

En tredjedel av landets skolor saknar bibliotek, enligt en rapport från Kulturrådet. Men på Gotland har fler elever tillgång till bibliotek än på fastlandet.

Björn Möllerström är lärare och bibliotekarie på Solbergaskolan och berättar att många elever arbetar i biblioteket eller lånar böcker där. Han kan inte tänka sig att skolan skulle vara utan bibliotek. 

Donnergymnasiet har däremot valt att inte ha något bibliotek i skolan. Rektor Pär Engberg skulle egentligen vilja ha ett bibliotek, men det handlar om  utrymme och ekonomi och det finns också ett kommunalt bibliotek nära skolan.

Reporter:
eleonor.svensson@sr.se

Äldre får bestämma vad de vill ha hjälp med

En timme i veckan skall pensionärerna på äldreboendena själva få bestämma precis vad de vill ha hjälp med. De har äldrebostadscheferna bestämt, berättar Mona Klingvall som är chef på Fältgatans äldreboende i Visby.

Reporter:
lasse.ahnell@sr.se

Allt mer kommunal verksamhet kan privatiseras

All kommunal verksamhet på Gotland ska utsättas för konkurrens och till och med hela Visby lasarett skulle kunna privatiseras.

Målet för den borgerliga Alliansen är att det som kommunen gör idag ska göras effektivare och billigare i framtiden av privata företag.

Tanken är att det här ska samtidigt stärka öns näringsliv när pengar och personal förs till företagen.

Det var i december 2007 som kommunstyrelsen beslutade att konkurrensutsätta så mycket som möjligt. Inför arbetet med nästa års budget har ekonomen Anders Gripne kontrollerat hur det går.

Reporter:
jonas.neuman@sr.se

Veckan som var - nyhetssammanfattningen

Nyheterna i veckan handlade om förstamajfirande och försäljningen av apotek på Gotland till privata intressenter.

Redaktör:
henrik.wallenius@sr.se