Södervägs brädgård

Domstolsbeslut utan rättegång

Det kommer inte att bli någon domstolsförhandling om vem som ska betala för sanering vid Södervägs brädgård i Vall. Det har miljödomstolen beslutat.

Arvingarna till brädgården hade begärt att domstolen skulle hålla muntlig förhandling med bland annat syn vid brädgården i Vall. Förhandlingarna var tänkta att hållas i början av nästa vecka.

Men miljödomstolen har nu i sista stund beslutat att inte hålla någon förhandling, utan domstolen kommer inom de närmaste veckorna fatta beslut utifrån det skriftliga material som finns i målet.

Tvisten gäller vem som ska betala för saneringen av marken vid brädgården.

Södervägs brädgård i Vall har impregnerade trä sedan 50-talet med giftig och cancerframkallande kreosot, som har läckt ut i marken och grundvattnet.

Först beslutade kommunen att dödsboet skulle betala elva miljoner för saneringen, men efter överklagande halverade länsstyrelsen summan till 5,5 miljoner kronor.

Men dödsboet vill att kravet rivs upp helt och hållet - och överklagade till miljödomstolen.

Där hamnade målet för snart två år sedan och det var alltså fram till i dag tänkt att förhandlingarna skulle hållas i början av nästa vecka. Men nu kommer miljödomstolen att fatta beslut utan att höra parterna.

Enligt ordföranden i miljödomstolen har rätten tillräckligt med underlag för att gå till beslut, utan att muntligen höra parterna.

Dödsboets advokat Jesper Swedberg, Stockholm, tolkar milödomstolens beslut i dag som ”försiktigt positivt”.

Beslut i miljödomstolen väntas i slutet av maj.