EU-valet

Euron kan ge Öresundssamarbete skjuts

Integrationen mellan Skåne och Danmark har hindrats genom att länderna inte gått över till euron. Det menar Folkpartiets Olle Schmidt, som är en av kandidaterna i EU-parlamentsvalet nu i juni.

Inför EU-valet den 7 juni, och i takt och med att den svenska valutan försvagats under våren, har frågan väckts om ett svenskt deltagande i EMU. Men de politiska åsikterna om huruvida Skåne vunnit eller förlorat på den svenska kronan går isär.

– Den ojämlikhet som råder just nu mellan den svenska och danska valutakursen är ett problem för båda länderna och folken, menar Olle Schmidt.

– Både danskar och skåningar vill därför i allt större utsträckning ha en gemensam valuta.

Medan den svenska kronan försvagats i finanskrisens spår har den danska kronan stärkts då den är knuten till euron. De skåningar som jobbar i Danmark har fått se sitt lönekuvert tjockna. Men Olle Schmidt menar ändå att nackdelarna med de skilda valutorna överväger.

Stabilitet i växelkurserna hade just nu gynnat både handeln och integrationen länderna emellan, enligt honom.

Den svaga kronan verkar också ha svängt den svenska opinionen. I folkomröstningen 2003 röstade svenskarna nej till euron. Olle Schmidt hänvisar nu till Höganäs kommun, som infört euron som en parallellvaluta, och ser det som ett exempel på den förändrade opinionen.

– Jag tycker att kommunen visar framåtanda. Jag hoppas att fler kommuner följer deras exempel, säger Olle Schmidt.

Ulf Holm, som kandiderar till EU-valet för Miljöpartiet, drar en helt annan slutsats. Han tycker att de svenska företagen tjänar på att vi står utanför EMU eftersom det underlättar exporten.

– Man kan alltid hitta någon handlare som skulle tjäna på en övergång till euron, men min uppfattning är att de flesta småföretagarna inte är ett dugg intresserade ett byte av valuta, menar Ulf Holm.