Ingen brottsvåg bland ungdomar

Ungdomsbrottsligheten ökar men inte epidemiskt, säger Leif GW Persson som besöker Umeå idag för att föreläsa om ungdomsvåld och ungdomskriminalitet

Leif GW Persson, som var inbjuden av Vesta Ungdomsbehandling i samarbete med Målet, började sin föreläsning med säga att det är ytterst få människor som uppvisar kriminalitet.

Det är en marginell andel av befolkningen, mindre en 1 procent som svarar för 80 procent av hela den traditionella brottsligheten, säger han.