Brukaravtal

I programmet talar vi också en om brukaravtal. Det var trädgårdsskribenten Lena Israelsson som först berättade för mig om de här, ganska okända, avtalen. I Stockholm är det ganska vanligt, och innebär att en enskild person, eller förening, sluter ett avtal med kommunen om att bli ”brukare” av en viss bit mark. Det finns exempelvis en Rosträdgård på Långholmen som är välkänd och mycket besökt. Läs mer:

Om du vill läsa mer om brukaravtal finns det bland annat en avhandling i ämnet gjord av Tim Delshammar: .
Men du kan också kontakta din kommun direkt och fråga vad som gäller just hos dig.

Kenneth Kempendahl, Maria Gamla stads stadsdelsförvaltning i Stockholm, berättar för mig på telefon att många kommuner visat intresse för avtalen som ju syftar till att ge den enskilde större inverkan i sin närmiljö, men att få faktiskt genomfört det i stor skala.

– Det handlar inte bara om att få odla, utan också om ett socialt perspektiv där de boende i ett bostadsområde får möjlighet att påverka, vilket exempelvis också motverkar skadegörelse, säger han.