Fakta om Olle Schmidt

Ålder: 59 år

Parti: Folkpartiet, nummer två på partiets EU-vallista.

Viktigaste EU-frågan för Skåne: Alla, och ännu fler om Lissabonfördraget går igenom.