92 miljoner till äldre

Det är Uppsalas äldre som i kommunens budget för 2010 får mest pengar. Alliansen vill satsa 92 miljoner kronor för att starta fem nya vårdboenden.

All övrig verksamhet får spara. Minst pengar får de tekniska förvaltningarna och den utlovade skattesänkningen uteblir även denna gång. Idag presenterades alliansens budgetförslag och moderaten Gunnar Hedberg, kommunstyreslens ordförande, väljer att beskriva den som ansvarstagande.

– Ja. därför att hela Sverige, hela världen och därmed också Uppsala kommun är i en väldigt svår ekonomisk situation. Och då gäller det att man är ansvarstagande när det gäller verksamheterna men också när det gäller ekonomin. Jag tycker att vi har kombinerat det på ett väldigt bra sätt.

Det Gunnar Hedberg syftar på är att man trots sämre tider satsar på fem nya vårdboenden för de äldre i Uppsala nästa år. Det finansieras delvis genom att ta reavinstskatt från det kommunala bolaget Industrihus AB och pyttsa in i äldreomsorgen. Och på så sätt menar alliansen att de håller sitt vallöfte om att få bort kön till vårdboendena. Men de 50 miljonerna räcker bara för 2010.

– Nja, nu är det så att 2010 är det riktiga bottenåret i vart fall för kommuner och landsting. därför är det så viktigt att göra det här extrauttaget just 2010.

Men vad är det som du ser som gör att du vågar ta den här risken och bara lägga in temporära pengar i äldreomsorgen?

– Jo, för sen ska vi naturligtviss se till att det finns ordinarie pengar. Men i den här extrema situationen tycker jag att vi har tagit ett bra ansvar för både skydda verksamheten och för ekonomin.

Sammanlagt får äldreomsorgen 92 miljoner kronor mer än i år vilket täcker de pris- och löneökningarna som beräknats. Annars är det spara som gäller för kommunen framför allt för de tekniska delarna av kommunen så som gator och trafik. Verksamheterna kommer inte att få full täckning för sina kostnader erna.  I slutändan kommer det innebära att nedskärningar på personalen.

– Ja, det är väl sannolikt att tro att det kan hända. Framför allt har vi svängningar inom områden, där en del områden växer och en del minskar. 

I alliansen budgetförsklag ligger också en rejäl summa pengar 30 miljoner till de ökade kostnaderna för försörjningsstöd de kommande två åren för att garderas sig för en ökad arbetslöshet Men samtidigt väljer att öka investeringarna med 10% för att hålla uppe arbetstillfällen och dra nytta av låga priser. Men att låna är inget som Gunnar Hedberg gläds åt.

– Det är ju inget man vill göra. Men så småningom när hjulen har gått igång igen, så får vi försöka beta av igen, den låneskuld som har byggts upp, säger Moderaten Gunnar Hedberg.

Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se