Resursbrist sinkade Scaniautredning

Förundersökningen där lastbilstillverkaren Scania misstänks ha brutit mot FN:s sanktioner mot Irak i olja mot mat-programmet har det senaste året lamslagits på grund av resursbrist.

Det har gått tre år sedan den svenska Riksenheten mot korruption reste till USA för att ta del av FN:s oberoende granskningskommittés utredning av olja mot mat-programmet. Sanktionerna tillät Irak att köpa mat och vissa industriprodukter och betala med olja.

Enligt rapporten hade över 2 200 företag, däribland 14 svenska, brutit mot sanktionerna genom att betala sammanlagt 11 miljarder kronor i olagliga avgifter till den korrupta irakiska regimen.

I Sverige har utredningsresurserna inte räckt till. Trots starka brottsmisstankar har förundersökningen mot merparten av de svenska företagen lagts ner. Orsaken är brist på resurser.

– Det är ett stort problem med utredningsresurserna och det är ett viktigt skäl till varför det har dragit ut på tiden, säger Nils-Erik Schultz, åklagare på Riksenheten mot korruption.

När det gäller Scania pågår utredningen fortfarande och brottsmisstankarna är starka. Men i praktiken har ingenting gjorts under hela det senaste året.

– Det har inte gjorts mycket alls. Inledningsvis, när jag fick ärendet, så jobbade vi ganska intensivt med Scania så jag hade en utredare och en ekonom. Men sedan blev det så att utredarna som jag förfogade över togs i anspråk för andra utredningar.

Ekot kunde tidigare på torsdagen berätta att lastbilstillverkaren Scania med hjälp av en rysk bulvan försökt kringgå sanktionerna mot Irak. I ett internt pm skriver en av de ansvariga Scaniacheferna att upplägget godkänts av svenska myndigheter.

Att svenska myndigheter kan ha gett klartecken till att kringgå sanktionerna gör det inte mindre brottsligt, säger Nils-Erik Schultz.

– Är det så att man har kringgått de bestämmelserna genom att använda sig av bulvanföretag i andra länder så menar jag att det är straffbart. Som jag ser det är det ingen omständighet som gör att det här skulle kunna betraktas som lagligt.

För att kunna fortsätta utredningen mot Scania behövs poliser som kan utreda. De två poliser som Riksenheten haft tillgång till har varit upptagna med att utreda Volvo.

Här väntas ett åtalsbeslut inom kort. Då är tanken att utredarna ska flyttas över till Scaniautredningen, om inte polisen behöver dem till annat vill säga.

– Vi kan begära att få dem, men till syvende och sist så är det polisledningen som bestämmer hur mycket resurser vi kan få. Vi leder utredningarna men vi disponerar inte över utredningsresurserna.

Daniel Öhman
daniel.ohman@sr.se

Ekot har bett Scania om en kommentar men presschefen säger att man inte vill uttala sig under pågående utredning.